gpo.zugaina.org

Search Portage & Overlays:

sys-auth/nss-mdns

Name Service Switch module for Multicast DNS

Screenshots

 • nss-mdns-9999
  test abi_x86_32 abi_x86_64 abi_x86_x32 abi_mips_n32 abi_mips_n64 abi_mips_o32 abi_riscv_lp64d abi_riscv_lp64 abi_s390_32 abi_s390_64

  View      Download      Browse     License: GPL-2+   
  Overlay: gentoo (distro)
 • nss-mdns-0.14.1
  ~amd64 ~arm ~hppa ~mips ~ppc ~x86
  test abi_x86_32 abi_x86_64 abi_x86_x32 abi_mips_n32 abi_mips_n64 abi_mips_o32 abi_riscv_lp64d abi_riscv_lp64 abi_s390_32 abi_s390_64

  View      Download      Browse     License: GPL-2+   
  Overlay: gentoo (distro)
 • nss-mdns-0.13
  amd64 ~arm ~hppa ~mips ppc x86
  test abi_x86_32 abi_x86_64 abi_x86_x32 abi_mips_n32 abi_mips_n64 abi_mips_o32 abi_ppc_32 abi_ppc_64 abi_s390_32 abi_s390_64

  View      Download      Browse     License: GPL-2   
  Overlay: gentoo (distro)

ChangeLog

commit 0187e32023420369f94b4d0a1657c50b2adc7f25
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Mon Dec 12 04:22:48 2016 -0700

merged from funtoo-staging

merged:

funtoo-staging: fa1db2cba93258aed46c681a3e113f1496730ca9

commit c86d2b6385fe99621ac37d33781f523acdca43d5
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Tue Jun 21 23:35:20 2016 -0600

merged from funtoo-staging

merged:

funtoo-staging: 8ea3f48a15b65dc1ed7cbc952b2f54a05d7fd26e

commit f8d36219efe5f5862f3067a86574bcb87dad5364
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Fri Mar 4 02:41:55 2016 -0700

merged from funtoo-staging

merged:

funtoo-staging: 38e466b6eae4f8d0838db6dc0b60b413baa3b437

commit 923f244f458abae88db780bd11ae07f51d06a3d6
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Fri Jan 29 05:43:38 2016 -0700

merged from funtoo-staging

merged:

funtoo-staging: 49a13c22ea455a2e4404906869ca70554bc82df8

commit 598ded5ea89821a0d724c8993405c45042b3d82e
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Tue Aug 25 00:26:24 2015 +0000

merged from funtoo-staging

merged:

funtoo-staging: 4322619cb1872cc9dbe0fa1fdcd184a3642bac32

commit 0099bee1c097c4e9ad62cbba61b9ef6c5abc8471
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Mon Aug 24 12:27:16 2015 +0000

merged from funtoo-staging

merged:

funtoo-staging: ccd94e33817483691f8e043d7189fe44803aa808

commit 89cc3c4a2ec900bafe261c635084614d240105ec
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Tue Aug 11 04:10:59 2015 +0000

merged from funtoo-staging

merged:

funtoo-staging: 90795ffd7b6d717be93874c2cfb775f3c3bb5169

commit b8e3d0cf03a4fd53c847a650e3a3c2a3bba35f65
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Mon Mar 2 18:27:02 2015 +0000

glorious funtoo updates

merged:

bar-overlay: e29c88fad87f3aab32f058943dc1d4a409b4ae85
bliss-overlay: fac06b527ed9824129b8d7abc4289d59ed288cf3
squeezebox: cf7953988018d60d3638245b380406be494bd7ae
funtoo-deadbeef: 0334b5d50f60a17e05865b2739d161098de80cc7
funtoo-gambas: 51726a5bf4e756e64172563e5102af8e8735c57e
funtoo-wmfs: 9f97ae675241901f470402ac27373b11512982ea
vmware: b98ffa6d5d97a41a8b7be0a258a5adf92ed2de27
sera: 97b0bfd1f11402ba2185f151efa5fbd1641601fa
faustoo: 22e8bf65918fd8381216a3cbdfcc9f3c59e42023
foo-overlay: 44af5419fabdb2f70469f6696330eac1c37b60d9
funtoo-plex: d1c035945f2e4c8b9c437dc74d9da5745112839d
causes: e970db2d9ec438de534c551222aad939f614019b
sabayon-for-gentoo: 6df11febd9da81a5da0f02a5a44196003dbd1a48
funtoo-gnome: ac7cb8099d3761bae4cfcbb7efd7af6510e499a9
funtoo-media: 94a3e2317b63df0b6660226ed44eac6979149ed0
funtoo-overlay: c96afa7657e7edc2e0b51278c860fd7433fc2b55
funtoo-toolchain: df24e08153b80faac0967c46b539e5025783165b
funtoo-ldap: 858183d65360a9d496c1f107af1e4d435835b0ab

commit d8c111be14c640419e2c12d03657ad6c3cd35b2c
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Mon Mar 2 10:25:33 2015 +0000

glorious funtoo updates

merged:

bar-overlay: e29c88fad87f3aab32f058943dc1d4a409b4ae85
bliss-overlay: 46af319a236c77396aad41ee91397d43b3df40b0
squeezebox: cf7953988018d60d3638245b380406be494bd7ae
funtoo-deadbeef: 0334b5d50f60a17e05865b2739d161098de80cc7
funtoo-gambas: 51726a5bf4e756e64172563e5102af8e8735c57e
funtoo-wmfs: 9f97ae675241901f470402ac27373b11512982ea
vmware: b98ffa6d5d97a41a8b7be0a258a5adf92ed2de27
sera: 97b0bfd1f11402ba2185f151efa5fbd1641601fa
faustoo: 22e8bf65918fd8381216a3cbdfcc9f3c59e42023
foo-overlay: 44af5419fabdb2f70469f6696330eac1c37b60d9
funtoo-plex: d1c035945f2e4c8b9c437dc74d9da5745112839d
causes: e970db2d9ec438de534c551222aad939f614019b
sabayon-for-gentoo: 6df11febd9da81a5da0f02a5a44196003dbd1a48
funtoo-gnome: ac7cb8099d3761bae4cfcbb7efd7af6510e499a9
funtoo-media: 94a3e2317b63df0b6660226ed44eac6979149ed0
funtoo-overlay: 53269ae36856e4ce13eeb22d2ed3bbe5c13759ec
funtoo-toolchain: df24e08153b80faac0967c46b539e5025783165b
funtoo-ldap: 858183d65360a9d496c1f107af1e4d435835b0ab

commit 5947b7a9c04da935182d8e3ff47da9fad72422a8
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Thu Oct 23 22:16:59 2014 +0000

glorious funtoo updates

merged:

bar-overlay: 1ad50aaef1e93863ab64d2b36a4a28686d55bb17
bliss-overlay: 89dc0149b821e591c254e1b680057da7d54274a2
squeezebox: cf7953988018d60d3638245b380406be494bd7ae
funtoo-deadbeef: 387e40259abfabc35512865e807d055b75f8bf87
funtoo-redhat: 1f08d2c7fac389cc9630634dfd2679847ee83398
funtoo-wmfs: 9f97ae675241901f470402ac27373b11512982ea
faustoo: a99772faa289b5a111e05522894b82ab69a18c81
foo-overlay: 44af5419fabdb2f70469f6696330eac1c37b60d9
funtoo-plex: 19e6c68cebc0f438e6784b91dfd0ad70b71647dd
causes: 08ee6a30cdbb1f0da3445b207d70d3189d380aeb
sabayon-for-gentoo: fcc19538bd1644a3f0a93d5d701a504436b918bc
funtoo-gnome: bf25f5bc1b355a966fc74d9d5c3438dd0f64468e
funtoo-mysql: 7bae69948a902d6facf307baa1419abe97022b97
funtoo-ldap: 63fb17b380185effbb7cca9d86aaad23ee605834
funtoo-media: 25e165e74aab4a92ee1d6dfff3c31fcd5d826787
funtoo-overlay: bd346cb4a5139d628e4d316af7a41ed0d39083ff

commit f47350502511b2e7389a42360811fd33492ed145
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Thu Oct 23 14:14:18 2014 +0000

glorious funtoo updates

merged:

bar-overlay: 1ad50aaef1e93863ab64d2b36a4a28686d55bb17
bliss-overlay: 89dc0149b821e591c254e1b680057da7d54274a2
squeezebox: cf7953988018d60d3638245b380406be494bd7ae
funtoo-deadbeef: 387e40259abfabc35512865e807d055b75f8bf87
funtoo-redhat: 1f08d2c7fac389cc9630634dfd2679847ee83398
funtoo-wmfs: 9f97ae675241901f470402ac27373b11512982ea
faustoo: a99772faa289b5a111e05522894b82ab69a18c81
foo-overlay: 44af5419fabdb2f70469f6696330eac1c37b60d9
funtoo-plex: 19e6c68cebc0f438e6784b91dfd0ad70b71647dd
causes: 08ee6a30cdbb1f0da3445b207d70d3189d380aeb
sabayon-for-gentoo: 71ee63a94e08e1023d9a38548ed0573334381d5c
funtoo-gnome: 2650797950bd01095ffee8d1b75eadb304617faf
funtoo-mysql: 7bae69948a902d6facf307baa1419abe97022b97
funtoo-ldap: 63fb17b380185effbb7cca9d86aaad23ee605834
funtoo-media: 25e165e74aab4a92ee1d6dfff3c31fcd5d826787
funtoo-overlay: 591ceec7a9456beeca3ee8e456b0fb235dbd3c23

commit 43fa5a6ee38bb08ee3af7bbaf7e99fa03d6b2ea7
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Tue Oct 14 13:06:34 2014 +0000

glorious funtoo updates

merged:

funtoo-overlay: caf9e23ec601e2793e1bc113b8d0a79420394d33
funtoo-mysql: 44e51f86d7f0b78fd308f91dacd8a14729302112
funtoo-ldap: 63fb17b380185effbb7cca9d86aaad23ee605834
faustoo: a99772faa289b5a111e05522894b82ab69a18c81
foo-overlay: 44af5419fabdb2f70469f6696330eac1c37b60d9
bar-overlay: 1ad50aaef1e93863ab64d2b36a4a28686d55bb17
bliss-overlay: e7f2c29a941eeb2c36f787f58316e45a17778fe3
funtoo-plex: 12e660c4e70c09b5add295bcec2730e233705ffb
squeezebox: cf7953988018d60d3638245b380406be494bd7ae
causes: 5780af1ecefe94d5a88e07c8c8da3b5b9a1c5fa7
funtoo-gnome: 81b69e53239246d714209d8bdff326bd9a7098fe
funtoo-deadbeef: 387e40259abfabc35512865e807d055b75f8bf87
funtoo-redhat: 1f08d2c7fac389cc9630634dfd2679847ee83398
funtoo-wmfs: 9f97ae675241901f470402ac27373b11512982ea
sabayon-for-gentoo: b159c65265605b2a88cb10982eab391bba9537c8
funtoo-media: 25e165e74aab4a92ee1d6dfff3c31fcd5d826787

commit 4eff58d51e4098f87179656ee71cbab17c84575f
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Thu Jun 19 04:29:59 2014 +0000

glorious funtoo updates

merged:

funtoo-overlay: 6be4b0b5fa595031c2a22f9d200ee165ca60f9a2
funtoo-mysql: c0f5ef9fbd1b65d4a4aaf3ed36c0b311dd616da9
foo-overlay: 5e0dc0b0c8ce428c14693a2f3cc709a6f657afd7
bar-overlay: 1ad50aaef1e93863ab64d2b36a4a28686d55bb17
bliss-overlay: 12fe5b825b2e9caa24ccfef60188b36c4ce7903f
funtoo-plex: 70dd80ee51377fad7161ce268380453b9de8f333
squeezebox: b5ec7b6ad4746e08df65008376f49b91b62c143d
funtoo-gnome: 38c55b8d56acde2d83124d426994814f32371bf4
sabayon-for-gentoo: 33f275ffc6535d30893c3ee0355b9cfd62afae86

commit ce9490ef69a4292d72c2fc65baba66ce0a264e25
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Mon Jun 2 23:46:09 2014 +0000

glorious funtoo updates

merged:

funtoo-overlay: 7d6232f1655d6d869b79a735e320b50a435729bb
funtoo-mysql: c0f5ef9fbd1b65d4a4aaf3ed36c0b311dd616da9
foo-overlay: 5e0dc0b0c8ce428c14693a2f3cc709a6f657afd7
bar-overlay: 1ad50aaef1e93863ab64d2b36a4a28686d55bb17
bliss-overlay: 72e67239fb933f3e8110e577cba281b6db82d6db
mate: 4e25125dac2c5effc9777628dce399b755f1dcd3
squeezebox: b5ec7b6ad4746e08df65008376f49b91b62c143d
funtoo-gnome: 38c55b8d56acde2d83124d426994814f32371bf4
sabayon-for-gentoo: 0232f7ffdeb09490d47494438b5edfa8e6675122

commit 8f7a00cf59c11b6b40f3be2cfab80d54eadf9cfa
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Mon Jun 2 19:44:32 2014 +0000

glorious funtoo updates

merged:

funtoo-overlay: 7d6232f1655d6d869b79a735e320b50a435729bb
funtoo-mysql: c0f5ef9fbd1b65d4a4aaf3ed36c0b311dd616da9
foo-overlay: 5e0dc0b0c8ce428c14693a2f3cc709a6f657afd7
bar-overlay: 1ad50aaef1e93863ab64d2b36a4a28686d55bb17
bliss-overlay: 72e67239fb933f3e8110e577cba281b6db82d6db
mate: 4e25125dac2c5effc9777628dce399b755f1dcd3
squeezebox: b5ec7b6ad4746e08df65008376f49b91b62c143d
funtoo-gnome: 38c55b8d56acde2d83124d426994814f32371bf4
sabayon-for-gentoo: 0232f7ffdeb09490d47494438b5edfa8e6675122

commit e30fb6cd8400bc415c2fa2098080e18147ef2a05
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Sun Jun 1 23:43:29 2014 +0000

glorious funtoo updates

merged:

funtoo-overlay: 6804f897c7e30ce1ac041f3aa0bd726a90f86b05
funtoo-mysql: c0f5ef9fbd1b65d4a4aaf3ed36c0b311dd616da9
foo-overlay: 5e0dc0b0c8ce428c14693a2f3cc709a6f657afd7
bar-overlay: 1ad50aaef1e93863ab64d2b36a4a28686d55bb17
bliss-overlay: 72e67239fb933f3e8110e577cba281b6db82d6db
mate: 4e25125dac2c5effc9777628dce399b755f1dcd3
squeezebox: b5ec7b6ad4746e08df65008376f49b91b62c143d
funtoo-gnome: 38c55b8d56acde2d83124d426994814f32371bf4
sabayon-for-gentoo: 698bf5142e8a64cf4f6cb8f822240f4061d03384

commit bbefd0027f23d1edb7f35115b63676d10586089e
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Sun Jun 1 15:43:11 2014 +0000

glorious funtoo updates

merged:

funtoo-overlay: 6804f897c7e30ce1ac041f3aa0bd726a90f86b05
funtoo-mysql: c0f5ef9fbd1b65d4a4aaf3ed36c0b311dd616da9
foo-overlay: 5e0dc0b0c8ce428c14693a2f3cc709a6f657afd7
bar-overlay: 1ad50aaef1e93863ab64d2b36a4a28686d55bb17
bliss-overlay: 72e67239fb933f3e8110e577cba281b6db82d6db
mate: 4e25125dac2c5effc9777628dce399b755f1dcd3
squeezebox: b5ec7b6ad4746e08df65008376f49b91b62c143d
funtoo-gnome: 38c55b8d56acde2d83124d426994814f32371bf4
sabayon-for-gentoo: 698bf5142e8a64cf4f6cb8f822240f4061d03384

commit b982b4392b1e34d5d4fd414db1f0ff527a774ead
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Sun Jun 1 07:44:27 2014 +0000

glorious funtoo updates

merged:

funtoo-overlay: 6804f897c7e30ce1ac041f3aa0bd726a90f86b05
funtoo-mysql: c0f5ef9fbd1b65d4a4aaf3ed36c0b311dd616da9
foo-overlay: 5e0dc0b0c8ce428c14693a2f3cc709a6f657afd7
bar-overlay: 1ad50aaef1e93863ab64d2b36a4a28686d55bb17
bliss-overlay: 72e67239fb933f3e8110e577cba281b6db82d6db
mate: 4e25125dac2c5effc9777628dce399b755f1dcd3
squeezebox: b5ec7b6ad4746e08df65008376f49b91b62c143d
funtoo-gnome: 38c55b8d56acde2d83124d426994814f32371bf4
sabayon-for-gentoo: 698bf5142e8a64cf4f6cb8f822240f4061d03384

commit 79d50ac1d8a4482da3a1dc7b9753fa1b5cddec03
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Sun Jun 1 03:44:18 2014 +0000

glorious funtoo updates

merged:

funtoo-overlay: 6804f897c7e30ce1ac041f3aa0bd726a90f86b05
funtoo-mysql: c0f5ef9fbd1b65d4a4aaf3ed36c0b311dd616da9
foo-overlay: 5e0dc0b0c8ce428c14693a2f3cc709a6f657afd7
bar-overlay: 1ad50aaef1e93863ab64d2b36a4a28686d55bb17
bliss-overlay: 72e67239fb933f3e8110e577cba281b6db82d6db
mate: 4e25125dac2c5effc9777628dce399b755f1dcd3
squeezebox: b5ec7b6ad4746e08df65008376f49b91b62c143d
funtoo-gnome: 38c55b8d56acde2d83124d426994814f32371bf4
sabayon-for-gentoo: 698bf5142e8a64cf4f6cb8f822240f4061d03384

commit 0434bde9e7d11a07ae154ddd2fb6cc75f8a458b5
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Sat May 31 19:43:43 2014 +0000

glorious funtoo updates

merged:

funtoo-overlay: 6804f897c7e30ce1ac041f3aa0bd726a90f86b05
funtoo-mysql: c0f5ef9fbd1b65d4a4aaf3ed36c0b311dd616da9
foo-overlay: 5e0dc0b0c8ce428c14693a2f3cc709a6f657afd7
bar-overlay: 1ad50aaef1e93863ab64d2b36a4a28686d55bb17
bliss-overlay: 72e67239fb933f3e8110e577cba281b6db82d6db
mate: 4e25125dac2c5effc9777628dce399b755f1dcd3
squeezebox: b5ec7b6ad4746e08df65008376f49b91b62c143d
funtoo-gnome: 38c55b8d56acde2d83124d426994814f32371bf4
sabayon-for-gentoo: 698bf5142e8a64cf4f6cb8f822240f4061d03384

commit 3be0d0614ea9c1ec3c1b32292d2a534b8ac6b8b2
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Sat May 31 03:43:21 2014 +0000

glorious funtoo updates

merged:

funtoo-overlay: 6804f897c7e30ce1ac041f3aa0bd726a90f86b05
funtoo-mysql: c0f5ef9fbd1b65d4a4aaf3ed36c0b311dd616da9
foo-overlay: 5e0dc0b0c8ce428c14693a2f3cc709a6f657afd7
bar-overlay: 1ad50aaef1e93863ab64d2b36a4a28686d55bb17
bliss-overlay: 72e67239fb933f3e8110e577cba281b6db82d6db
mate: 4e25125dac2c5effc9777628dce399b755f1dcd3
squeezebox: b5ec7b6ad4746e08df65008376f49b91b62c143d
funtoo-gnome: 38c55b8d56acde2d83124d426994814f32371bf4
sabayon-for-gentoo: abf1a133ee460af556ddb48ed254af8207b3b49e

commit e95bb334928026ed944ad11c005e900ae92bdeda
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Fri May 30 19:43:19 2014 +0000

glorious funtoo updates

merged:

funtoo-overlay: 6804f897c7e30ce1ac041f3aa0bd726a90f86b05
funtoo-mysql: c0f5ef9fbd1b65d4a4aaf3ed36c0b311dd616da9
foo-overlay: 5e0dc0b0c8ce428c14693a2f3cc709a6f657afd7
bar-overlay: 1ad50aaef1e93863ab64d2b36a4a28686d55bb17
bliss-overlay: 72e67239fb933f3e8110e577cba281b6db82d6db
mate: 4e25125dac2c5effc9777628dce399b755f1dcd3
squeezebox: b5ec7b6ad4746e08df65008376f49b91b62c143d
funtoo-gnome: 38c55b8d56acde2d83124d426994814f32371bf4
sabayon-for-gentoo: abf1a133ee460af556ddb48ed254af8207b3b49e

commit 2e94b5f9b7ed0248b04ac5fb6e0a4b4dd4e49d88
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Thu Sep 27 00:29:08 2012 -0600

glorious funtoo updates

merged:

funtoo-overlay: 16c7a6f5ac9e44f43025be7befb50576ba9c63bd
foo-overlay: 49364501b49e209c1e5602ddde1dd6531e118fab
bar-overlay: 78a0865873ba50e93705d46779fd9344e60a9af3
flora: 475c1be884ecb24c9925d6cb529178049dd27f2f
mythtv: 00027cc812a879fe67e687843f201cd95e000a94

commit 5dd111af5e8c0df98ce9071f814e61365573e069
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Wed Aug 15 12:30:45 2012 -0600

glorious funtoo updates

merged:

gentoo: 9aa4e87c994dd354223572f65600e28882a73eb8
funtoo-overlay: bb10061427b276917cb41ba7c58f3d02f88ea8bd
foo-overlay: 4e928d47e22991dc209ec57d02372c56ceff4275
bar-overlay: 6c956f1ca6178fed85bda46013da787239706d7c
flora: 86cfb1bdd1ee997afbe698062d5f510f7e6ed22d
lcd-filtering: dd3d9b094dbfc726ee9b3d886783a18b92f899fd
mythtv: 1500bdb1a6ca4b93a7bd05e4266e0b4c7d094a34

commit 2c1b22fdc94364286bdb9ac6842e0cc6282b7bc9
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Fri Aug 10 12:35:23 2012 -0600

glorious funtoo updates

merged:

gentoo: 45c799d61e856095faf460ecbd2961f2c44bb648
funtoo-overlay: 4424865e703c0939f8349077dc7ccbe20a17f8c3
foo-overlay: 4e928d47e22991dc209ec57d02372c56ceff4275
bar-overlay: 6c956f1ca6178fed85bda46013da787239706d7c
flora: 19e4f26bfcc59bd95e10a3a55fa9c40cf83e02d4
lcd-filtering: dd3d9b094dbfc726ee9b3d886783a18b92f899fd
mythtv: 1500bdb1a6ca4b93a7bd05e4266e0b4c7d094a34

commit 54af0c519e8e69d7bad638cda9a00fe52888e33c
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Fri Aug 3 12:31:08 2012 -0600

glorious funtoo updates

merged:

gentoo: d820272ca384c2aec099ade4e9be1ab6eb619259
funtoo-overlay: 24302e2e354c3c447eecf8da75c2d5847b251b21
foo-overlay: 4e928d47e22991dc209ec57d02372c56ceff4275
bar-overlay: 6c956f1ca6178fed85bda46013da787239706d7c
flora: dd3b7c244227d000e55d37845e639e7de0ebd0f5
lcd-filtering: dd3d9b094dbfc726ee9b3d886783a18b92f899fd

commit 2c04934aff01c38f9018349ed44d5425cb63548e
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Sat Feb 11 12:20:02 2012 -0700

glorious funtoo updates

merged:

gentoo: c8c2ed5d2b54d317f16e220c91819eac666a9d9b
funtoo-overlay: 5f9c0ae0099a7836ad8eeb5e27afca938234de17
foo-overlay: aab6a2414038190e0f68bb82789dc5a77f85fb5e
bar-overlay: 4b6579bdb26d820bd55e85488c8e5eb80d8e8011
flora: 8dfda7556fd9132fad61b6f83ce9345441cf1b5b

commit a3e88ee48a7adee91998b076f79f8afec8739dd1
Author: Daniel Robbins <drobbins@funtoo.org>
Date: Sun Jan 22 23:38:09 2012 -0700

glorious funtoo updates

merged:

gentoo: 13843f35165af6e99b1fe74c738636eac84ca68b
funtoo-overlay: 5b4c778a48328a48d6b4dbd89716701ae9e16609
foo-overlay: 1f6221fc09bef4647caf44c57a3cf48a65ce58bb
bar-overlay: 4b6579bdb26d820bd55e85488c8e5eb80d8e8011
flora: 4f9e07e1032406abfa7d4b8d6aa025cc69c934ef